دستگاه چاپ بنر

دستگاه چاپ بنر

دستگاه چاپ بنر مدل AL405

عرض چاپ: 180 سانتی متر
هد کونیکا 512

مشخصات فنی

دستگاه چاپ بنر
 • نوع مرکب: سالونت (solvent)
 • مدل برد دستگاه : umc
 • سرعت چاپ : 18 الی 35 متر در ساعت
 • رزولیشن : 720 dpi
 • ابعاد دستگاه : 2500*1010*1200میلی متر
پرفروش ترین
دستگاه چاپ بنر

دستگاه چاپ بنر مدل AL407

عرض چاپ: 220 سانتی متر
هد اپسون DX5

مشخصات فنی

دستگاه چاپ بنر
 • نوع مرکب: سالونت (solvent)
 • مدل برد دستگاه : umc
 • سرعت چاپ : 15 الی 30 متر در ساعت
 • رزولیشن : 720 dpi
 • ابعاد دستگاه : 3900*1010*1360 میلی متر
دستگاه چاپ بنر

دستگاه چاپ بنر مدل AL408

عرض چاپ: 250 سانتی متر
هد کونیکا 512

مشخصات فنی

دستگاه چاپ بنر
 • نوع مرکب: سالونت (solvent)
 • مدل برد دستگاه : umc
 • سرعت چاپ : 15 الی 25 متر در ساعت
 • رزولیشن : 720 dpi
 • ابعاد دستگاه : 4540*1010*1360 میلی متر